ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η οικογενειακή θεραπεία αποτελεί κλάδο της ψυχοθεραπείας ο οποίος άρχισε να διαμορφώνεται περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 1950.
Η Γενική Θεωρία των Συστημάτων και η Κυβερνητική έδωσαν τις βασικές αρχές για την ανάπτυξη της οικογενειακής θεραπείας , γι αυτό και οι όροι "οικογενειακή θεραπεία" και " συστημική θεραπεία" είναι ταυτόσημοι.
Η οικογενειακή συστημική προσέγγιση διαφοροποιείται από άλλες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις λόγω της έμφασης που δίνει στην δυναμική των σχέσεων. Έτσι αντί να εστιάζει στις ενδοψυχικές συγκρούσεις και τα ατομικά χαρακτηριστικά του ατόμου, προσεγγίζει το πρόβλημα ως εμπλοκή στην αλληλεπίδραση του ατόμου με τους άλλους. Το πλαίσιο μέσα στο οποίο δρα και κινείται το άτομο παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του. Το πιο σημαντικό πλαίσιο δυναμικών αλληλεπιδράσεων είναι η οικογένεια, οπότε για την αντιμετώπιση της δυσκολίας διερευνώνται οι σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας και τα βιώματα που έχουν μέσα σε αυτή.