Κρίσεις Πανικού

 Κρίσεις πανικού : Η ψυχική διαταραχή του σύγχρονου ανθρώπου

Οι κρίσεις πανικού είναι από τις πιο συχνές αιτίες που οδηγούν κάποιον στο γραφείο του ψυχολόγου. Η διαταραχή πανικού, δηλαδή η επαναλαμβανόμενη και με  χρονική διάρκεια παρουσία κρίσεων πανικού, μπορεί να χαρακτηριστεί ως η ψυχική διαταραχή του σύγχρονου ανθρώπου.

Το πρόσωπο που υποφέρει από κρίσεις πανικού βιώνει πραγματικά μια  ζοφερή εμπειρία που το οδηγεί συχνά στην απελπισία. Σε πολλές περιπτώσεις κάνει αλλεπάλληλες διαγνωστικές εξετάσεις καθώς βιώνει πραγματικά συμπτώματα όπως ζάλη, δυσκολία στην αναπνοή,εφίδρωση, αίσθημα παλμών,φόβο επικείμενου θανάτου ή απώλειας ελέγχου. Στην πορεία της διαταραχής το άτομο καταφεύγει σε συμπεριφορές αποφυγής. Αποφεύγει καταστάσεις ή δραστηριότητες στις οποίες θα μπορούσε να πάθει κρίση πανικού , περιορίζει τη λειτουργικότητά του ή χρειάζεται κάποιον να τον συνοδεύει από φόβο ότι θα πάθει κρίση.

Ο ρόλος του Υπαρξιακού Συστημικού Ψυχοθεραπευτή

Πέρα από το σύμπτωμα , ο ψυχοθεραπευτής,διαβάζει ξανά την προσωπική ιστορία του θεραπευόμενου και ανακαλύπτουν μαζί τα βαθύτερα αίτια της διαταραχής,στοχεύοντας στην θεραπεία.

Η διαταραχή πανικού για την υπαρξιακή συστημική ψυχοθεραπεία είναι η κατάσταση που σηματοδοτεί τη συνύπαρξη στο πρόσωπο βαθιάς επιθυμίας και ταυτόχρονα ισχυρής ευθύνης.

Όταν ο άνθρωπος βιώνει καταστάσεις στις οποίες καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή του και αναζητά το θάρρος για την αλλαγή, για την δημιουργική αλλαγή. Παράλληλα όμως βιώνει την αγωνία από την ευθύνη του να πάρει τη σωστή απόφαση.

Η ευκαιρία που δίνει η διαταραχή πανικού

Το σύμπτωμα , η διαταραχή πανικού , αποτελεί  ένα σήμα για τον άνθρωπο ότι κάτι χρειάζεται να επεξεργαστεί στην προσωπική του πορεία. Του δίνεται με αυτό τον τρόπο η ευκαιρία να νοηματοδοτήσει ξανά τη ζωή του και να σκεφτεί τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί πραγματικά να υπάρχει.