Ψυχοθεραπεία παιδιού

Στην οικογένεια πρέπει το παιδί να νιώθει την ασφάλεια ότι υπάρχει η αγκαλιά η οποία δεν είναι τόσο σφικτή για να το πνίξει.