Θεραπείες

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Ψυχοθεραπεία Οικογένειας

Η οικογένεια λειτουργεί σαν ένα σύστημα . Όταν οι σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας δεν λειτουργούν , ένα από τα μέλη της εμφανίζει "σύμπτωμα" που το καθιστά δυσλειτουργικό.