«Ναι, θα το δεχθώ ακόμη και έτσι !»…

''Ο απέραντος κόσμος που μας περιβάλλει ολόγυρα, μας θέτει κάθε είδους ερωτήματα και μας περνά από κάθε είδους δοκιμασίες. Κάποιες δοκιμασίες τις περνάμε με πράξεις εύκολες και κάποιες ερωτήσεις τις απαντάμε με λέξεις αρθρωμένες  με σαφήνεια. Όμως το βαθύτερο ερώτημα που τίθεται πάντα, δεν επιδέχεται απάντηση αλλά βουβή στροφή της θέλησης, και τέντωμα των χορδών της καρδιάς μας καθώς θα λέμε , «Ναι, θα το δεχθώ ακόμη και έτσι !»...

Έτσι, ο κόσμος βρίσκει στον ηρωικό άνθρωπο αντάξιο φίλο και σύμμαχο ⋅­ και η προσπάθεια που καταβάλλει για να στέκεται όρθιος και να κρατά την ψυχή του ατάραχη είναι το άμεσο μέτρο της αξίας και της αποστολής του στο παιχνίδι της ανθρώπινης ζωής. Μπορεί να αντέξει αυτό το Σύμπαν ...Μπορεί ακόμη και να ενθουσιαστεί μέσα σ' αυτό, όχι επειδή ήπιε το νερό τη λήθης , αλλά από μία καθαρή εσωτερική θέληση να αντικρίζει τον κόσμο παρ όλα του τα προσκόμματα...''

William James, Φιλόσοφος και Ψυχολόγος (1842-1910)